Nuohousta on kautta aikojen tehty, jotta savuhormeihin ja tulisijoihin kertyvä palamisjäte ei aiheuttaisi tulipalon vaaraa. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristönsuojelu ja ihmisten terveys ja hyvinvointi. Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista, joka vähentää päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta. Lue lisää >

Nuohoojan Eettiset Ohjeet
* kunnioitan nuohoojaperinteitä
* teen osuuteni nuohoojien arvostuksen ylläpitämiseksi
* kehitän jatkuvasti omaa ammattitaitoani
* arvostan myös muiden ammattien osaajia
* säilytän luottamukselliset suhteet asiakkaaseen
* annan asiakkaalle vain laadukkaita töitä ja palveluja
* otan huomioon työn tekemisessä sekä raaka- ja tarvikeaineidenkäyttämisessä ympäristön asettamat vaatimukset
* huolehdin omalta osaltani ammattitaidon siirtymisestä seuraaville sukupolville
* noudatan maan lakeja ja asetuksia sekä muutoin hyviä tapoja
* toimin yrittäjämäisesti

Mitä tarjoamme:

- Tulisijojen ja savuhormien lakisääteiset nuohoukset
- Tulisijojen ja savuhormien kuntotarkastukset
- Savuhormien videokuvaukset
- Tulisijojen ja savuhormien muurauskorjaukset
- Keskuslämmityskattiloiden puhdistukset
- Keskuslämmityskattiloiden savukaasuanalyysit ja hyötysuhdemittaukset
- Ilmanvaihtokanavien ja -järjestelmien puhdistus
- Ilmanvaihtojärjestelmien mittaus ja säätötyöt
- Väestönsuojien tarkastukset
- Haponkestävien sisäpiippujen myynti ja asennus
- Tulisijojen käyttöön liittyvä konsultaatio
- Erilaiset korjaustyöt

Pääasiallisena nuohousalueena Puolanka, Kajaani, Sotkamo, Paltamo ja Hyrynsalmi.