Tietoa nuohouksesta

Nuohousta on kautta aikojen tehty, jotta savuhormeihin ja tulisijoihin kertyvä palamisjäte ei aiheuttaisi tulipalon vaaraa. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristönsuojelu ja ihmisten terveys ja hyvinvointi. Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista, joka vähentää päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta.

Nuohous perustuu Suomessa pelastuslakiin ja –asetukseen. Pelastuslain 13§ mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan määrävälein. Lisäksi tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Vakituisessa asumiskäytössä olevien rakennusten tulisijat ja savuhormit on nuohottava vuoden välein. Omassa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon tulisijat ja savuhormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Mikäli vapaa-ajan asunto on vuokrakäytössä tai yksityiskäyttö on ympärivuotista, tulee nuohous suorittaa vuosittain.

Nuohousta koskeva lainsäädäntö uudistui 1.1.2019. Muutokset koskivat nuohouspalveluiden järjestämisen sääntelyä eli piirinuohousjärjestelmän loppumista. Muutoksessa nuohouspalvelujen tarjoaminen vapautui. Kainuun pelastuslaitoksen alueella käytettiin siirtymäaikaa eli Kainuun alueella piirinuohousjärjestelmä oli voimassa 30.6.2019 saakka. Tästä eteenpäin kiinteistön omistaja on voinut tilata nuohoustyön haluamaltaan palveluntarjoajalta, jolla on Nuohoojan ammattitutkinto.

Nuohoojan pääasiallisia työtehtäviä ovat tulisijojen ja savuhormien nuohous, tarkastus ja huolto. Nuohooja tarkkailee lisäksi henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyviä asioita kiinteistössä. Neuvonta ja opastus ovat muun työn ohessa tapahtuvaa ilmaispalvelua. Asiakkaan tilaama konsultointi on sen sijaan maksullista.

Nuohoojan asiantuntemus perustuu hyvään ammattitaitoon, kokemukseen ja koulutukseen, jota täydennetään osallistumalla säännöllisesti alan jatko- ja täydennyskoulutuksiin.